Historie obce

Historie

 

Obec Třebčice je malá, především zemědělská vesnička na jižním Plzeňsku asi 2 km od poutního města Nepomuk. Obec leží v nadmořské výšce 435 m. V obci žije kolem 60 obyvatel a přes letní měsíce je hojně využívaná chalupáři. Nachází se zde několik pamětihodností, nově zrekonstruovaná kaplička na návsi, boží muka a socha sv. Jana Nepomuckého na mostě.

 

Tato obec je starého původu. Jméno vsi je odvozeno od osobního jména třeba, třeby, třebek. První písemná zpráva o ní je ve formulářích cisterciátského kláštera v Oseku r. 1355 - 1369, kdy pomucký pro Gerlach, později opat, písař Hugo a sklepmistr Jindřich koupili od bývalého pomuckého měšťana Macha jeho dvorec v Nepomuku, hotov jej ihned zaplatili, při čemž Mach se dovolával téhož „městského“ zákupního práva pro svůj dvorec v Třebčicích.

 

Stanoveno tehdy i datum rokování o tom, ale on se nedotavil a nevíme tudíž, bylo-li mu klášterem přiznáno.

 

v roce 1560, při druhém dělení Zelené hory připadly Třebčice na díl Viléma ze Štemberka. Tehdy tu žilo 10 osedlých, ti platili Zelenohorské vrchnosti ročního úročního platu.

 

 

 

Radnice Třebčice