MDŽ 2020 - Foto a video

 

 

Foto

Vážení občané a návštěvníci obce Třebčice,
obec Třebčice zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky. V souvislosti s tímto nařízením vás upozorňujeme, že na kulturních, sportovních a podobných akcích pořádaných v obci Třebčice je pořizována fotodokumentace. Fotografie jsou zveřejňovány na webu obce a v regionálním tisku. Rádi bychom Vás požádali, pokud nesouhlasíte s tím, abyste se na fotografiích pořízených na veřejných třebčických akcích objevili, informujte o tom před zahájením každé akce hlavního organizátora.
 
Informace o zveřejňování fotodokumentace
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Alice Baumruková Kotylová
Tel.: 725 176 045
 
Děkujeme.
Vyvěšeno: 31. 1. 2020