FOTO - Pálení čarodějnic a Májka

Pálení čarodějnic a stavění Májky v Třebčicích se velice vydařilo. Počasí nám přálo a tak po zdobení Májky a její vztyčení k oblakům, jsme si udělali táborák a opekli špekáčky. Zahráli si ping pong a šipky. Když nastala tma, došlo také na pálení čarodějnice. Tím jsme ukončili zimu a nastal čas všeho dobrého, plno úrody, zdraví a štěstí v našich srdcích.

Poděkování patří zdatným jinochům Vaškovi Bláhů a Láďovi Běle, kteří se postarali o Májku. Místním děvám za ozdobení Májky. Janičce Kubíkové a zdejším seniorům za zajištění špekáčků a občerstvení.

Milanovi Flanderů za skvělé uzemnění Májky. :-)

Jakubovi Hladíkovi a Báře Kapsové děkujeme za dovezení pingpongového stolu a zlé čarodějnice. :-) A tou čarodějnicí samozřejmě nemyslím sebe, tedy Andreu. :-) Já poskytla jen své svršky. :-)

A všem děkuji za skvělou náladu a zábavu.

Všem přejeme, aby pro všechny odešlo vše zlé a vše krásne nastalo, ať je to cokoliv...

 

 

Spolek seniorů v Třebčicích zve malé i velké na tradiční
STAVENÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sraz v sobotu 30. dubna 2022 od 17:00 hodin
na návsi před obecním úřadem.

Májka a pálení čarodějnic Třebčice 2022

 

 

 

 

´řad Třebčice