Úřední deska obce Třebčice

Pověřenec obce pro ochranu osobních údajů
ALICE BAUMRUKOVÁ-KOTYLOVÁ mob.: 725 176 045

Úřední deska obce Třebčice 2017

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

20171127-obec-trebcice-volba-prezidenta-zapisovatel

Vyvěšeno 27. 11. 2017 elektronicky, Sejmuto 12. 1. 2018

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

20171127-obec-trebcice-volba-prezidenta-okrsek

Vyvěšeno 27. 11. 2017 elektronicky, Sejmuto 12. 1. 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu Prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

20171113-obec-trebcice-volba-prezidenta-komise

Vyvěšeno 13. 11. 2017 elektronicky, Sejmuto 12. 1. 2018

Veřejná vyhláška - oznámení - o projednávání návrhu zadání územního plánu Třebčice

20171025_VV-oznameni-navrh-UP-Trebcice

Vyvěšeno 25. 10. 2017 elektronicky, Sejmuto 26. 11. 2017

USNESENÍ ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebčice z 29. září 2017 od 18.00 hodin v OÚ Třebčice

 

20171009-ou-trebcice-usneseni-z-29.9.2017

Vyvěšeno 9. 10. 2017 elektronicky, Sejmuto 25, 10. 2017

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

20171003-oznameni-volby

Vyvěšeno 03. 10. 2017 elektronicky, Sejmuto 21. 10. 2017

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Návrh opatření obecné povahy

20170914-vyhlaska-mz

Vyvěšeno 14. 09. 2017, Sejmuto 20. 10. 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

20170908-volby-parlament-zapisovatel-2017

Vyvěšeno 8. 9. 2017, Sejmuto 20. 10. 2017

INFORMACE o počtu a sídle volebního okrsku VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

20170901-volby-parlament-2017-vol-okrsek

Vyvěšeno 1. 9. 2017, Sejmuto 20. 10. 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

20170818-volby-snemovna-2017-pocet-clenu-komise

Vyvěšeno 18.8.2017 elektronicky, Sejmuto 30.9.2017

Nařízení 05/2016 Plzeňského kraje - stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

20170616-zvysene-nebezpeci-vzniku-pozaru

Vyvěšeno 16.6.2017 elektronicky, sejmuto 17.7.2017

NAŘÍZENÍ Plzeňského kraje ze dne 24. 10. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

20170616-Narizeni-PK-c-5-2016-zvysene-nebezpeci-pozaru

Vyvěšeno 16.6.2017 elektronicky, sejmuto 30.6.2017

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, konaného dne 12. 5. 2017 od 18.00 hodin v OÚ Třebčice.

20170519-ou-trebcice-usneseni-z-12.5.2017

Vyvěšeno: 19. 5. 2017 elektronicky, Sejmuto 20. 6. 2017

Záměr vložení věcného břemene na pozemek v majetku SŽDC pro obec Třebčice – vedení ČOV

20170424-zamer-SZDC

Vyvěšeno: 24. 4. 2017, Sejmuto: 12. 5. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Třebčice za rok 2016

20170331-Obec-Trebcice-Audit-2016

Vyvěšeno 31. 3. 2017 elektronicky, Sejmuto: 25. 4. 2017

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání „Peronizace v žst. Pačejov a výšení rychlosti v km 299,650-304,009“

20170306-Zahajeni-UR-peronizace-zst-Pacejov

Vyvěšeno 6. 3. 2017 elektronicky, Sejmuto 7. 4. 2017