Úřední deska obce Třebčice

Pověřenec obce pro ochranu osobních údajů
ALICE BAUMRUKOVÁ-KOTYLOVÁ mob.: 725 176 045

Úřední deska obce Třebčice 2014

4. Veřejné Zasedání ZO Třebčice 31.12.2014

ZO Třebčice zve všechny občany na 4. Veřejné Zasedání, které se koná 31. 12. 2014 v budově obecního úřadu od 18. 00 hodin.

Program:
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015.
Schválení vyúčtování na rozpočet ČOV
na dotační titul
Schválení odměny kronikářky
Schválení jmenování inventarizační komise
Schválení rozpočtové změny č. 7
Informace o dotacích na rok 2015.
Ostatní informace

Vyvěšeno: 22. 12. 2014, Sejmuto: 31. 12. 2014

DSO Mikroregion Nepomucko – rozpočet na rok 2015

Mikroregion-Nepomucko-rozpocet-na-rok-2015

Vyvěšeno: 05.12.2014

Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009

20141205-Peronizace-ZST-Pacejov-zahajeni

Peronizace-ZST-Pacejov-prilohy-2014 (ZIP 78 MB)

Vyvěšeno: 05.12.2014

Zastupitelé obce Třebčice se rozhodli a také odhlasovali výstavbu nového multifunkčního hřiště

Na jaře 2013 podala Obec Třebčice žádost o dotaci na Krajský úřad na základě vyhlášeného dotačního titulu Program stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje a v srpnu 2013 nám krajský úřad poskytl účelovou dotaci ve výši 200 000 Kč.
V září a říjnu 2013 bylo multifunkční hřiště vybudováno fa Vavřík – stavby Nepomuk.
Celkové náklady byly 457.893,89 Kč, na jaře roku 2014 byly na hřišti nainstalovány nové licencované herní prvky pro děti – také na základě dotačního titulu – Zábava pro malé i velké. – pružinová houpačka šnek a houpačka se skluzavkou.
V červnu bylo multifunkční hřiště oploceno, a můžou zde děti i dospělí hrát volejbal, nohejbal, tenis, a je zde i koš na basketbal. Za oplocením vzniklo i hřiště na fotbal. Vznikly další finanční náklady ve výši 73 000, které obec uhradila z upraveného rozpočtu.
Dne 28. června 2014 jsme hřiště slavnostně otevřeli, hřiště je hojně využíváno nejen našimi dětmi a dospělými, ale také návštěvníky z okolních obcí.
Zastupitelé obce Třebčice jsou rádi, že se podařilo vytvořit zařízení pro aktivní využití volného času pro děti i dospělé.

USNESENÍ Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebčice dne 7. 11. 2014

usneseni-ustavujiciho-zasedani-07112014

Vyvěšeno: 15. 11. 2014, Sejmuto: 30. 11. 2014

Mimořádné Veřejné Zasedání 21. 11. 2014

ZO Třebčice zve všechny občany na Mimořádné Veřejné Zasedání, které se koná 21. 11. 2014 od 18.00 hodin v budově obecního úřadu.

Program:
– schválení rozpočtová změna 5+6
– doplnění náhradníka do zastupitelstva obce

Vyvěšeno: 14. 11. 2014, Sejmuto: 21. 11. 2014

Veřejná zakázka na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství

Obec Třebčice vypisuje zakázku na zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství v majetku obce třebčice – KÚ Třebčice – protahování, pluhování – zimní údržba 2014 – 2015.
Nabídka od 12. 11. 2014 do 21. 11. 2014 do 12.00 hodin.

Informace obdržíte na OÚ Třebčice.

zveřejněno 12. 11. 2014 do 21. 11. 2014.

Pozvánka na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebčice 7.11.2014

20141026-obec-trebcice-pozvanka-na-ustavujici-verejne-zasedani-07112014

Vyvěšeno 26.10.2014, sejmuto 07.11.2014 elektronicky

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Trebčice 10.-11.10.2014

zapis-o-vysledku-voleb-do-ZO-2014

Vyvěšeno: 26.10.2014

Oznámení o místě a době konání voleb do ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 10. a 11. října 2014

20140925-ou-trebcice-oznameni-o-dobe-a-miste-volby-oz-2014

Vyvěšeno 25.09.2014, sejmuto 10.10.2014 elektronicky

Výběrové řízení na prodej majetku v obci Vrčeň

20140912-vyberove-rizeni-prodej-Vrcen

Vyvěšeno 12.09.2014, sejmuto 03.11.2014 elektronicky

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 10. a 11. října 2014

20140829-ou-trebcice-jmenovani-zapisovatele-volby-oz

Vyvěšeno 29.08.2014, sejmuto 10.10.2014 elektronicky

Stanovení počtu a sídla volebního okrsku pro volby do ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 10. a 11. října
2014

20140825-ou-trebcice-stanoveni-vol-okrsku

Vyvěšeno 25.08.2014, sejmuto 10.10.2014 elektronicky

Obecně závazné vyhlášky 2014

Vyvěšeno 23.08.2014, sejmuto 07.09.2014 elektronicky

USNESENÍ z  3. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice konaného dne 22. 8. 2014

20140823-ou-trebcice-usneseni-zastupitelstva-22082014

Vyvěšeno 23.08.2014, sejmuto 08.09.2014 elektronicky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebčice

20140815-ou-Trebcice-pozvanka-na-verejne-zasedani

Vyvěšeno 15.08.2014 elektronicky

Volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

20140808-ou-trebcice-volby-ZO-Pocet-clenu-volebni-komise

Vyvěšeno 08.08.2014 elektronicky

OZNÁMENÍ - Obecního úřadu Třebčice pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 10. a 11. října 2014

20140715-ou-trebcice-volby-ZO-Pocet-podpisu-na-peticich-kandidatnich-listin

20140715-ou-trebcice-volby-ZO-Pocet-clenu-zastupitelstva

Vyvěšeno 15.7.2014 elektronicky

USNESENÍ z  2. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice konaného dne 20. 6. 2014

20140630-ou-trebcice-usneseni-zastupitelstva-20062014

Vyvěšeno 30.06.2014, sejmuto 15.07.2014 elektronicky

Pozvánka na Veřejné zasedání zatupitelstva obce Třebčice 20.6.2014

20140613-obec-trebcice-pozvanka-na-verejne-zasedani

Vyvěšeno 13.06.2014, sejmuto 20.06.2014 elektronicky

Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2013 a výrok auditora

20140529-audit-Mikroregionu-Nepomucko-2013

20140529-zaverecny-ucet-kratky-Mikroregion-Nepomucko-2013

Vyvěšeno 29.05.2014 elektronicky

Rozhodnutí o vypouštění ČOV a výstavba kanalizace v obci Třebčice

20140523-rozhodnuti-COV-a-kanalizace

Vyvěšeno 23.05.2014 elektronicky

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

20140507-ou-trebcice-volby-EU-datum-konani

Vyvěšeno 07.05.2014 elektronicky

Veřejná vyhláška FÚ pro PK Daň z nemovitých věcí za rok 2014

20140505-Verejna-vyhlaska-dan-z-nemovitych-veci-2014

Vyvěšeno 05.05.2014 elektronicky

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství

20140505-Navrh-rozpoctu-Svazku-obci-PJ-odpadove-hospodarstvi

Vyvěšeno 05.05.2014 elektronicky

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Třebčice za rok 2013

20140428-Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-usc-Trebcice-za-rok-2013

Vyvěšeno 28.04.2014 elektronicky

Závěrečný účet obce Třebčice za rok 2013

  1. 20140428-obec-trebcice-Zaverecny-ucet-2013-dlouhy
  2. 20140428-obec-trebcice-Zaverecny-ucet-2013-kratky

Vyvěšeno 28.04.2014 elektronicky

Oznámení o zahájení řízení - Třebcčice splašková kanalizace ČOV

20140407-OU-Trebcice-Ozn-o-zahajeni-rizeni-splaskova-kanalizace-COV

Vyvěšeno 07.04.2014 elektronicky, sejmuto: 25.04.2014

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 - Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

20140404-OU-Trebcice-volby-EU-parlament-jmenovani-zapisovatele-2014

Vyvěšeno 04.04.2014 elektronicky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. a 24. května 2014

20140403-ou-trebcice-volby-EU-okrsky

Vyvěšeno 03.04.2014 elektronicky

Usnesení o zařízení elektronického dražebního jednání EX 1476/12

20140402-usneseni-o-narizeni-el-drazebniho-jednani-ex-1476-12

Vyvěšeno 02.04.2014 elektronicky

Pozvánka na I. Veřejné Zasedání zastupitelstva obce Třebčice 7. 3. 2014

20140228-obec-trebcice-pozvanka-na-verejne-zasedani

Vyvěšeno 28.02.2014 elektronicky, sejmuto: 07.03.2014

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

20140324-Verejna-vyhlaska-A1-zasad-uremniho-rozvoje-PK

Vyvěšeno 24.03.2014 elektronicky, sejmuto: 10.04.2014

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

20140324-OU-Trebcice-volby-EU-parlament-pocet-clenu-volebni-komise-2014

Vyvěšeno 24.03.2014 elektronicky

USNESENÍ z  1. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice konaného dne 7.3.2014

20140316-ou-trebcice-usneseni-zastupitelstva-07032014

Vyvěšeno 16.03.2014 elektronicky, Sejmuto: 31.03.2015

Rozpočet obce Třebčice na rok 2014

20140221-Obec-Trebcice-Rozpocet-obce-na-rok-2014-dle-kapitol

20140221-Obec-Trebcice-Rozpocet-obce-na-rok-2014

Vyvěšeno: 21.2.2014 elektronicky, sejmuto: 07.03.2014

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, konaného dne 27.12.2013 od 18.00 hodin v OÚ Třebčice.

20140105-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-27122013

Vyvěšeno: 5.1.2014 elektronicky, sejmuto: 20.1.2014