Úřední deska obce Třebčice

Pověřenec obce pro ochranu osobních údajů
ALICE BAUMRUKOVÁ-KOTYLOVÁ mob.: 725 176 045

Úřední deska obce Třebčice 2013

Usnesení - Veřejná dražební vyhláška

20131220-Verejna-drazebni-vyhlaska

Vyvěšeno 20.12.2013, sejmuto: 23.01.2014

Veřejná vyhláška - oznámení - Veřejné projednání návrhu územního plánu Tojice 22.1.2014

20131220-Uzemni-rozhodnuti-Tojice

Vyvěšeno 20.12.2013, sejmuto: 23.01.2014

Veřejné Zasedání 27.12.2013

ZO Třebčice zve všechny občany na Veřejné Zasedání, které se koná 27.12.2013 od 18.00 hodin v budově obecního úřadu.

Program:

 • Činnost za minulé období
 • Schválení rozpočtové změny č. 7
 • Schválení bezúplatného převodu pozemků od ŘSD
 • Schválení vyhlášky o pohybu zvířat na veřejném prostranství.
 • Schválení dodatku nájemní smlouvy
 • Informace OÚ

Vyvěšeno 20.12.2013, sejmuto: 27.12.2013

Veřejná vyhláška ZÚR PK

Vyhlaska-ZUR-PK-c1

Vyvěšeno 08. 11. 2013 Elektronicky, sejmuto 13. 12. 2013

Výsledky voleb do do poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013

Vysledek-voleb-parlament

Vyvěšeno 27. 10. 2013 Elektronicky

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice konaného dne 4.10.2013

20131015-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-04102013

Vyvěšeno: 15.10.2013 elektronicky, sejmuto: 30.10.2013

Oznámení o době a místě konání voleb do do poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013

OBECNÍ ÚŘAD TŘEBČICE
Třebčice 2, 335 01 Nepomuk

Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Ve dnech 25. a 26.října 2013
Dle § 15 odst.1 zákona č. 247 /1995 Sb.o volbách do Parlamentu České Republiky a o změně a doplnění pozdějších předpisů.
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR se konají
25.10.2013 v době od 14,00 do 22,00 hod.
26.10.2013 v době od 08,00 do 14,00 hod.

Ve volebním okrsku Třebčice je volební místností – zasedací místnost v budově OÚ.

Třebčice dne 10.10.2013 Jana Kubíková - starostka

Vyvěšeno 10. 10. 2013 Elektronicky, sejmuto 24.10.2013

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013

Volby-parlament-2013-zapisovatel

Vyvěšeno 4. 10. 2013 Elektronicky

Pozvánka na Veřejné Zasedání 4. října 2013 od 18.00 hodin v budově obecního úřadu

ZO Třebčice zve všechny občany na Veřejné Zasedání, které se koná 4. Října od 18.00 hodin v budově obecního úřadu

Program:

 • Činnost za minulé období
 • Schválení rozpočtové změny č. 3
 • Schválení bezúplatného převodu pozemků od ŘSD
 • Schválení nákupu pozemku č. 46/3
 • Schválení vyhlášky o pohybu zvířat na veřejném prostranství.
 • Informace OÚ

Vyvěšeno 27. 9. 2013 Elektronicky, sejmuto 4. 10. 2013

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013

Volby-parlament-2013-volebni-komise

Vyvěšeno 25. 9. 2013 Elektronicky

Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013

Volby-parlament-2013-volebni-okrsek

Vyvěšeno 25. 9. 2013 Elektronicky

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Odvolani-obdobi-zvyseneho-nebezpeci-pozaru

Vyvěšeno 9. 8. 2013 Elektronicky
Sejmuto 30. 8. 2013

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyhlaseni-obdobi-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru

Vyvěšeno 2. 8. 2013 Elektronicky

USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, konaného dne 28.6.2013

20130707-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-28062013

Vyvěšeno: 7.7.2013 elektronicky, sejmuto: 22.7.2013

Pozvánka na veřejné zasedání 28.06.2013

ZO Třebčice zve všechny občany na Veřejné zasedání,
které se koná 28. 6. 2013 od 18.00 hod. v budově obecního úřadu
Program:

 • schválení zprávy o výsledku hospodaření za rok 2012
 • schválení závěrečného účtu za rok 2012
 • schválení účetní závěrky za rok 2012
 • rozpočtová změna číslo 1
 • informace ohledně dotací

Vyvěšeno 10. 6. 2013 Elektronicky

Závěrečný účet obce Třebčice za rok 2012

20130605-Obec-Trebcice-zaverecny-ucet-2012-kratky

20130605-Obec-Trebcice-zaverecny-ucet-2012-dlouhy

Vyvěšeno 5. 6. 2013 Elektronicky

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

20130605-Obec-Trebcice-Zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2013

Vyvěšeno 5. 6. 2013 Elektronicky

Slavnostní vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého 25. 5. 2013

20130508-Nepomucky-pozvanka

Vyvěšeno 8. 5. 2013 Elektronicky

Územní rozhodnutí o umístění stavby - splašková kanalizace a ČOV, čerpací stanice, obslužná komunikace, el. přípojka Třebčice 24.4.2013

20130427-Uzemni-rozhodnuti-kanalizace-cov

Vyvěšeno 27. 4. 2013 Elektronicky
Sejmuto 17. 5. 2013

FÚ PK Veřejná vyhláška Daň z nemovitosti 2013

20130319-FU-PK-Verejna-vyhlaska-Dan-z-nemovitosti-2013

Vyvěšeno 19. 4. 2013 Elektronicky
Sejmuto 5. 5. 2013

USNESENÍ z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, konaného dne 25.3.2013

20130405-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-25032013

Vyvěšeno: 5.4.2013 elektronicky, sejmuto: 20.4.2013

ZO Třebčice zve všechny občany na mimořádné Veřejné zasedání 25. 3. 2013 od 18.00 hod. v budově obecního úřadu

Obec-Trebcice-pozvanka-na-mimoradne-verejne-zasedani-25032013

Vyvěšeno 17. 3. 2013 Elektronicky
Sejmuto 25. 3. 2013

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, konaného dne 8.3.2013

20130315-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-08032013

Vyvěšeno: 15.3.2013 elektronicky, sejmuto: 31.3.2013

Rozpočet obce Třebčice na rok 2013

20130308-Rozpocet-obce-Trebcice-dle-kapitol-na-rok-2013

20130308-Rozpocet-obce-Trebcice-na-rok-2013

Vyvěšeno 8. 3. 2013 Elektronicky
Sejmuto 25. 3. 2013

Záměr o směně pozemků

20130222-Obec-Trebcice-Zamer-o-smene-pozemku

Vyvěšeno 22. 2. 2013 Elektronicky
Sejmuto 8. 3. 2013

ZO Třebčice zve všechny občany na Veřejné zasedání 8. 3. 2013 od 18.00 hod. v budově obecního úřadu

Obec-Trebcice-pozvanka-na-verejne-zasedani

Vyvěšeno 22. 2. 2013 Elektronicky
Sejmuto 2. 3. 2013

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Mohelnice 23.02.2013

Pozvanka-na-valnou-hromadu-HS-Mohelnice

Vyvěšeno 6. 2. 2013 elektronicky
Sejmuto 26. 2. 2013

Záměr o prodeji pozemku Parcelní pozemek číslo 542/7 o výměře 187 m2

Zamer-o-prodeji-pozemku-542/7

Vyvěšeno 6. 2. 2013 elektronicky
Sejmuto 26. 2. 2013

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 25. a 26. ledna 2013 - výsledky voleb v obci Třebčice 2. kolo

Volba-prezidenta-2013-vysledky-voleb-v-obci-2-kolo

Vyvěšeno 28. 1. 2013 elektronicky

Katastrální úřad – 31. 3. 2013 končí svoji činnost pracoviště Nepomuk

Oznameni-katastralni-pracoviste-Nepomuk-konci-31032013

Vyvěšeno 18. 1. 2013 elektronicky

2. KOLO volby prezidenta České republiky

Obec-Trebcice-volba-prezidenta-2013-2-kolo-oznameni-o-dobe-a-miste-konani

Vyvěšeno 18. 1. 2013 elektronicky

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 - výsledky voleb v obci Třebčice

Obec-Trebcice-volba-prezidenta-2013-vysledky-voleb-v-obci

Vyvěšeno 16. 1. 2013 elektronicky

Záměr o prodeji pozemku podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb, § 39, odst. 1 - Geometrický plán č. 95-08/2012, pozemek par. č. 881/5 - 10 m2

Obec-Trebcice-Zamer-o-prodeji-pozemku

Vyvěšeno 7. 1. 2013 elektronicky
Sejmuto 27. 1. 2013

USNESENÍ z V. zasedání Zastupitelstva
obce Třebčice, konaného dne 28.12.2012 od
18.00 hodin v OÚ Třebčice

Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-28122012

Vyvěšeno 7. 1. 2013 elektronicky
Sejmuto 22. 1. 2013