Úřední deska obce Třebčice

Pověřenec obce pro ochranu osobních údajů
ALICE BAUMRUKOVÁ-KOTYLOVÁ mob.: 725 176 045

Úřední deska obce Třebčice 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

20121228-Obec-Trebcice-Obecne-zavazna-vyhlaska-1-2012-komunalni-odpad

Vyvěšeno 28. 12. 2012 elektronicky
Sejmuto 31. 1. 2013

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 - Oznámení o době a místě konání volby v obci

Obecni-urad-Trebcice-volba-prezidenta-2013-oznameni-o-dobe-a-miste-konani

Vyvěšeno 27. 12. 2012 elektronicky

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.12.2012

Obecni-urad-Trebcice-pozvanka-na-verejne-zasedani

Vyvěšeno 21. 12. 2012 elektronicky

1. Zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky 21.12.2012

Obecni-urad-Trebcice-volba-prezidenta-2013-1-zasedani-volebni-komise

Vyvěšeno 14. 12. 2012 elektronicky

Volba prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013 - Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Obecni-urad-Trebcice-volba-prezidenta-2013-jmenovani-zapisovatele

Vyvěšeno 30. 11. 2012 elektronicky

Volba prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecni-urad-Trebcice-volba-prezidenta-2013-volebni-okrsky

Vyvěšeno 23. 11. 2012 elektronicky

Oznámení - stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volbu prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013

Obecni-urad-Trebcice-volba-prezidenta-2013-volebni-komise

Vyvěšeno 12. 11. 2012 elektronicky

Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012

Obecni-urad-Trebcice-krajske-volby-2012-vysledky

Vyvěšeno 14. 10. 2012 elektronicky

USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva
obce Třebčice, konaného dne 21.9.2012 od
18.00 hodin v OÚ

20121005-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-21092012

Vyvěšeno 5. 10. 2012 elektronicky
Sejmuto 22. 10. 2012

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ 2012

cez-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-do-15112012

Vyvěšeno 01. 10. 2012 elektronicky

Oznámení o době a míste konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 12. a 13. října 2012

Obecni-urad-Trebcice-krajske-volby-2012-oznameni-o-konani

Vyvěšeno 27. 9. 2012 elektronicky

ZO Třebčice zve všechny občany na IV. Veřejné Zasedání, které se koná 21.09.2012 od 18.hodin
v budově obecního úřadu

20120914-Obec-Trebcice-pozvanka-na-verejne-zasedani-21092012

Vyvěšeno 14. 9. 2012 elektronicky
Sejmuto 21. 9. 2012

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konaných dne 12. a 13. října 2012

Obecni-urad-Trebcice-krajske-volby-2012-zapisovatel.pdf

Vyvěšeno 31. 8. 2012 elektronicky

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY ve dnech 12. – 13. Října 2012

Obecni-urad-Trebcice-krajske-volby-2012-informace-okrsky.pdf

Vyvěšeno 24. 8. 2012 elektronicky

Oprava - Volby do zastupitelstev Krajů České Republiky ve dnech 12. - 13. října 2012 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Obecni-urad-Trebcice-krajske-volby-2012-informace-okrsky-oprava.pdf

Vyvěšeno 13. 8. 2012 elektronicky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Ve dnech 12. – 13. října 2012

Obecni-urad-Trebcice-volby-do-senatu-komise.pdf

Vyvěšeno 13. 8. 2012 elektronicky

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Seč - Životice

Obec-Trebcice-posouzeni-Sec-Zivotice.pdf

Vyvěšeno 20. 7. 2012 elektronicky
Sejmuto 17. 8. 2012

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva
obce Třebčice, konaného dne 29.6.2012 od
18.00 hod v OÚ Třebčice

20120713-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-29062012

Vyvěšeno 13. 7. 2012 elektronicky
Sejmuto 28. 7. 2012

Pozvánka na veřejné zasedání 29.06.2012

od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Třebčice

Obec-Trebcice-verejne-zasedani-pozvanka-290602012

Vyvěšeno 25. 6. 2012 elektronicky

Záměr o prodeji pozemků

20120612-Obec-Trebcice-Zamer-o-prodeji-pozemku

Vyvěšeno 12. 6. 2012 elektronicky
Sejmuto 29. 6. 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Třebčice, IČ: 44626614 za rok 2011

Obec-Trebcice-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2011.pdf

Vyvěšeno 8. 6. 2012 elektronicky
Sejmuto 29. 6. 2012

Závěrečný účet obce Třebčice za rok 2011

Obec-Trebcice-Zaverecny-ucet-za-rok-2011-S300.pdf

Vyvěšeno 8. 6. 2012 elektronicky
Sejmuto 29. 6. 2012

Veřejná vyhláška

vyhlaska-dan-z-nemovitosti-2012.pdf

Vyvěšeno 6. 4. 2012
Sejmuto 30. 4. 2012

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva
obce Třebčice konaného dne 23.3.2012 od
18.00 hod v OÚ Třebčice

20120331-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-23032012

Vyvěšeno 31. 3. 2012
Sejmuto 15. 4. 2012

Záměr o prodeji pozemků

Obecní úřad Třebčice
Třebčice 2
335 01 Nepomuk

Věc: zveřejnění záměru o prodeji pozemku

Obecní úřad Třebčice zveřejňuje záměr o prodeji pozemků podle zákona o obcích č. 128 / 2000 Sb., § 39, odst. 1.

Pozemek p.č. 946 - 33 m2 – ostatní plocha
Pozemek p.č. 947 – 68 m2 – ostatní plocha
Pozemek p.č. 541/3 – 18 m2 – zahrada

Za OÚ Třebčice
Jana Kubíková
starostka

Třebčice dne 19.3.2012

Vyvěšeno 19. 3. 2012
Sejmuto 4. 4. 2012

ZO Třebčice zve všechny občany na II. Veřejné Zasedání které se koná dne 23.3.2012 od 18.00 hod. v budově obecního úřadu

20120316-Obec-Trebcice-pozvanka-na-verejne-zasedani-23032012

Vyvěšeno 16. 3. 2012
Sejmuto 23. 3. 2012

Rozpočet obce Třebčice na rok 2012

Rozpocet-obce-Trebcice-na-rok-2012.pdf

Vyvěšeno 9. 3. 2012
Sejmuto 23. 3. 2012

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, konaného dne 17. 2. 2012 od 18.00 hodin v OÚ Třebčice

20120227-Obec-Trebcice-usneseni-z-verejneho-zasedani-17022012

Vyvěšeno 27. 2. 2012 elektronicky
Sejmuto 15. 3. 2012

Pozvánka na I. veřejné zasedání 17.02.2012

od 16.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Třebčice

20120210-Obec-Trebcice-pozvanka-na-verejne-zasedani-17022012

Vyvěšeno 10. 2. 2012 elektronicky
Sejmuto 17. 2. 2012

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, konaného dne 16. 12. 2011 od 18.00 hodin v OÚ Třebčice

USNESENÍ z III. zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, konaného dne 16. 12. 2011 od 18.00 hodin v OÚ Třebčice

I. Zastupitelstvo obce volí:

 • 1. Ověřovatele zápisu:
  p. Václav Vokáč
  p. Antonín Navrátil

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 • rozpočtové provizorium na rok 2012
 • rozpočtové změny na rok 2011
 • rovnoměrný plán majetku k 1.1.2012
 • nákup skříně
 • instalace zesilovače od firmy SK-SOFT
 • rozpočtový výhled na rok 2012

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • možnost vybudování ČOV v celé obci
 • nabídku od Maňovické Zemědělské na zimní údržbu

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 • sestavení inventarizační komise

V Třebčicích 16. 12. 2011

Jana Kubíková, starostka obce
Antonín Navrátil, místostarosta obce

Vyvěšeno: 27.12.2011
Sejmuto: 15.1.2012