Úřední deska obce Třebčice

Pověřenec obce pro ochranu osobních údajů
ALICE BAUMRUKOVÁ-KOTYLOVÁ mob.: 725 176 045

Úřední deska obce Třebčice 2009

Zápis z 1 veřejného zasedání konaného 27. 2. 2009 od 18 h. v OÚ Třebčice

Program:

 • Těžba kůrovce
 • Prodej obecního pozemku
 • Internetové stránky
 • Smlouva se sběrným dvorem ve Dvorci
 • Výměna sloupů el. vedení a osvětlení
 • Příprava MDŽ
 • Závěrečný účet

Přítomno 5 člnů ZO

Usnesení z veřejného zasedání

ZO schvaluje:

 • Závěrečný účet schválen s výhradou.
 • Prodej silničního pozemku pod silničním mostem č.I/20.
 • Zřízení nových internetových stránek včetně el. vývěsky od firmy Multimedia-Activity.
 • Uzavření smlouvy se sběrným dvorem ve Dvorci.

ZO ukládá:

 • Panu Veselému zajištění občerstvení na MDŽ.

ZO bere na vědomí:

 • Výměnu sloupů el. vedení a osvětlení 2009 - 2010 firmou ČEZ.
 • Těžbu kůrovce /strašinec-kostě/.

Ověřovatel zápisu z 1. veřejného zasedání obce ze dne 27. 2. 2009 byla prověřena
p. Petra Navrátilová.

V Třebčicích 27. 2. 2009

Starostka obce
Marie Trhlíková